Contactgegevens

De Dennen 17, 7491 HH Delden | 074-2058002 | Email: mailto:info@twenthekozijn.nl

Persoonsgegevens

Onderstaande gegevens worden door Twenthe Kozijn verwerkt. Voor- en achternaam, E-mail adres, Telefoonnummer, IP-adres en gegevens over uw activiteit

Twenthe Kozijn heeft niet de intentie om, zonder toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger, gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Omdat wij dit niet kunnen nagaan adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Vanzelfsprekend verwijderen wij de mogelijk verzamelde informatie op uw verzoek.

Doel

Twenthe Kozijn verwerkt de persoonsgegevens om contact met u op te nemen in het kader van onze dienstverlening en om service-meldingen en betalingen af te handelen. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Goederen en diensten bij u af te leveren

Twenthe Kozijn verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duur van de opslag

Twenthe Kozijn bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt per categorie gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@twenthekozijn.nl. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt dit op veilige wijze doen via de KopieID app van de overheid. Wij adviseren u hierbij uw foto, BSN nummer en paspoortnummer zwart te maken.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Cookies

Twenthe Kozijn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Beveiliging

Twenthe Kozijn neemt de bescherming van de gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Twenthe Kozijn kan deze verklaring aanpassen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Uiteraard wordt u over deze wijzigingen geïnformeerd.

Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over het privacy beleid van Twenthe Kozijn dan staan wij u graag te woord of u kunt een email sturen naar info@twenthekozijn.nl. U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

©2021 Twenthe Kozijn

De Dennen 17, 7491 HH Delden
Bel ons: 074-2058002
Email: info@twenthekozijn.nl